Myndir 2, 2012

Kunstnarane Hilde Hauan Johnsen, Jon Pettersen og Ingrid Aarset undersøker korleis ny teknologi, og nye materialar og verktøy påverkar det tekstile kunstfeltet. 

Forlag: Skald