I høve at vi frå 2020 får nye fylke, skifter Anders Svor Museum i Hornindal frå Sogn og Fjordane til Møre og Romsdal fylke.

Laurdag 22. og sundag 23. september held Sogn og Fjordane Kunstmuseum museumshelg i Hornindal. Dette er ikkje noko berre for folk i Nordfjordbygdene. Vi byd òg inn dei på nordsida av fylkesgrensa. Kom og sjå og gjer dykk kjende. 

Hanne Storm Ofteland (47) er tilsett som avdelingsdirektør for Sogn og Fjordane Kunstmuseum. Hanne er utdanna kunsthistorikar frå Universitetet i Oslo. Ho har tidlegare arbeidd som sjef for bibliotek- og arkivtenestene ved Kunsthøgskulen i Oslo, samt digitalisering og dokumentasjon ved fleire kunst- og kulturinstitusjonar i Oslo. I perioden 2003-2006 dreiv ho galleriet Nordic art info, ein visningsstad for nordisk samtidskunst med hovudfokus på unge kunstnarskap. 

mplogo

 

 

In 2018 The Museums of Sogn og Fjordane is launching a museumspass

This is your ticket to 13 different museum experiences in Sogn og Fjordane.

The pass gives you access to many interesting exhibitions, guided tours and allows you to enjoy peaceful walks in
the open-air museums, along with other activities and events (organized by the museum).