NYHENDE

19:00 Dørene opnar. Kaféen sel økologisk suppe, kaker og drikke heile kvelden.
19:30 Omvising i Maia Birkeland si utstilling ved konservator Ingrid Norum
20:00 Føredrag om Agrarianisme ved Trine Antonsen, førsteamanuensis ved UiT

Måleriet "Selvportrett med flosshatt" frå 1939 vart gjeve av kunstsamlar Johan Fredrik Kroepelien. Han leverte biletet personleg i lag med Tunoldkjennar og tidlegare kulturredaktør i BT, Jan Landro. Janne Leithe, avd.dir. SFKM, og Kjartan Aa Berge, adm.dir. for Musea i Sogn og Fjordane, takka for gåva.

I løpet av  hausten skal alle 9. klassingane i Sogn og Fjordane få reise på besøke til eit museum og verte betre kjent med kulturarven vår. «Tidskapselen» vil bestå av to delar:

  • Ei generell innføring i museumsarbeid og kulturarv. Elevane vil få vite kvifor vi har museum, kva mål musea har og korleis eit museum arbeider.
  • Elevane skal verte kjende med akkurat det museet dei besøkjer. Kva er dette museet sitt oppdrag og si målsetjing? Kva er det særskilde dei skal formidle og ta vare på ved akkurat dette museet.

Stipendet på 100.000,- er tildelt frå Bildende Kunstneres Hjelpefond.

Formålet er å stimulere til kunstnarleg verksemd i Sogn og Fjordane, og av den grunn må prosjektet finne stad i fylket. BKH-stipendet skal vere med på å styrke det regionale kunstfeltet i tilknyting til verksemda til kunstsentera. Stipendet er eit produksjonsstipend.

Kunstnarar med tilknyting til Sogn og Fjordane kan søke. Søknaden skal sendast digitalt som PDF og innehalde ein prosjektomtale, visuelt materiale og CV. Maks 5 sider og 5 MB.

If so, this brochure of all the museums in the county might come in handy. Here you will find both inspiration and information about all the museums from north to south and east to west. Five museums convey art and art history, whereas eight of them convey cultural history from near and distant past. In other words: there is much to see and experience in the entire county!

Take a look at the brochure here...