NYHENDE

At Astruptunet on Saturday the 20th of May at 6 PM by County Mayor Jenny Følling.
The exhibition is curated by Solveig Berg Lofnes.

Lights refeshments from Fjordamattunet/ Kari Støfringsdal.

Welcome!

On Sunday the 21st of May at 2 PM until 3:30 PM at SFKM in Førde.

Light refreshments
FREE ENTRANCE. WELCOME!

Now you'll find some of the most well known art works by Hans Gjesme (1904-1994) on Digitaltmuseum. More will come as we continue working with the collection consisting of more than 1500 pieces of art.

Administrerande direktør har overordna ansvar for den samla drifta, og skal i samarbeid med styret og dei tilsette vidareutvikle organisasjonen i samsvar med vedtekne mål og strategiar.

Vi søkjer ein resultat- og samarbeidsorientert toppleiar med interesse for kultur og musea sine fagfelt. Du må ha relevant høgare utdanning og røynsle frå organisasjonsutvikling, økonomistyring og drift.