NYHENDE

Lokalt, nasjonalt og internasjonalt
SOGN OG FJORDANE KUNSTMUSEUM FREDAG 3. MARS KL. 10-14

PROGRAM:
MaryAnne Stevens | kunsthistorikar, og kurator for utstillinga
- Astrup i ein internasjonal samanheng.

Anders Bjørnsen | avdelingsdirektør for Sparebankstiftelsen DNB
- Året som var og vegen vidare.

Tone Hansen | direktør for Henie Onstad Kunstsenter
- Utstillinga i eit samtidskunstperspektiv.

Mellom anna 125 tidlegare upubliserte skisser av Nikolai Astrup (1880-1928)! Om lag halvparten av dei er mest sannsynleg frå studietida i Paris i 1902, då skisseboka dei er ein del av har stempel frå ein utstyrsbutikk for kunstnarar i den franske hovudstaden og motiva kan sjå ut til å vere derifrå. Astrup har teikna akt og studert anatomi. Mange av skissene syner at han ant. har vore i Louvre og studert mellom anna egyptiske antikvitetar. Eit iaugefallande trekk i skisseboka, og i dei andre skissene, er alle skildringane av dyr, fuglar og plantar.

Since January 2016 Astruptunet has become part of the new Artist's Studio Museum Network. On their site Astrup's home and studio at Sandalstrand is promoted in the company of about 100 other wonderful European museums.