NYHENDE

23.desember: 11-15
Julafta, 1. og 2. juledag: stengt
27. desember: 11-16
28. desember: 11-16
29. desember: 11-16
30. desember: 11-16
Nyttårsafta og 1. nyttårsdag: stengt

VI ØNSKJER ALLE EI RIKTIG GOD JUL!

I kunstbutikken finn du eit rikt utval av kunsthandverk og biletkunst. I tillegg sel vi eit utval bøker, postkort, t-skjorter, paraplyar og sjal, samt våre eigne publikasjonar knytt til museet sine samlingar og utstillingar og årskort til alle våre galleri.

Sogn og Fjordane Kunstmseum ved Kunstfagleg råd, har i desember gått til innkjøp av Maia Birkeland sin installasjon "Byløa", satt saman av pallar, bølgeblekkplater og ein video med lydspor.

«Byløa» vart reist på dugnad laurdag 13. mai framfor Førde rådhus. Dugnadsånda viser til ein tradisjonell arbeidspraksis og ei kollektiv involvering ved å arbeide i lag. Plassering av «Byløa» skapte ein møteplass, gav ulike referansar til omgjevnadane, og refleksjon over fortid, samtid og framtid.

Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) sine stipend har som formål å styrke det regionale kunstfeltet i tilknyting til verksemda ved kunstsentra i Norge. Stipendet er eit produksjonsstipend som skal stimulere kunstnarleg verksemd i Sogn og Fjordane.

If so, this brochure of all the museums in the county might come in handy. Here you will find both inspiration and information about all the museums from north to south and east to west. Five museums convey art and art history, whereas eight of them convey cultural history from near and distant past. In other words: there is much to see and experience in the entire county!

Take a look at the brochure here...